Media

Pers en media kan een accreditatie voor het Dutch Open 2022 aanvragen via de link onderaan deze pagina. De aanvraag periode sluit op donderdag 12 mei 2022.

Media accreditaties zijn voor vertegenwoordigers van de media met een NSP of NVJ kaart of voor freelancers (zonder perskaart) die een opdracht tot publicatie hebben. Van die opdracht willen wij graag bewijs ontvangen in de vorm van een brief van de redactie van dat medium. Alle andere accreditatie aanvragen worden niet gehonoreerd.

Bij te veel aanmeldingen houden wij ons het recht voor om een selectie te maken. U ontvangt een bevestiging van uw plaatsing per mail.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nikki ten Bruggencate via nikki@tigsports.nl.

Aanmelden

Press and media can apply for accreditation at the Dutch Open 2022 via the link at the bottom of this page. Registration closes Thursday May 12th 2022.

Media accreditations are for media representatives with a press card or for freelancers (without a press card) who have an assignment to publish. We would like to receive proof of that assignment in the form of a letter from the editorial staff of that medium. All other accreditations are not honored.

In case we receive more requests than we have capacity, we reserve the right to make a selection. You will receive a confirmation of your placement by e-mail.

For more information or questions, please contact Nikki ten Bruggencate at nikki@tigsports.nl.

Register